נרשמים עכשיו
ומרוויחים
עוד שנה

חדש במכללה האקדמית צפת

סמסטר אביב 2020

שלח

B.A במדעי ההתנהגות

שם מלא

B.A רב תחומי - משאבי אנוש וניהול

28.1

לפרטים נוספים
ושריון מקומכם

טלפון

מפגש פתוח

מייל

מאפשר שילוב
בין עבודה
ללימודים

אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי