לאור דחיית בחינת הפסיכומטרי במועד אפריל, המכללה האקדמית צפת,

ועוד...

לזמן מוגבל,

אחרונה להרשמה

ללא פסיכומטרי

מעבדה רפואית

שנה ראשונה חינם
לבוגרי שירות
צבאי ולאומי*

משבר

הטבה בגובה 100% בדמי הרשמה

שכר לימוד אוניברסיטאי ומגוון מלגות**

מאפשרת

*בהתאם לחוק הפריפריה **בהתאם לתקנון המכללה

שלח

הזדמנות

הוא גם

כל

משפטים

רפואת חירום

איזה תחום לימוד מעניין אותך?

שם מלא

הגשת מועמדות למגוון חוגים ללא פסיכומטרי!

הזדמנות

עבודה סוציאלית

מערכות מידע

מייל

טלפון

לפרטים והרשמה
למפגשים פתוחים דיגיטליים:

אני מאשר/ת קבלת חומר פרסומי